روغن سوخته - Burned Oil

روغن سوخته یا کارکرده در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و طی یک نظام خاص به شرکت تولید کننده روغن بازگشته و دوباره تصفیه می شوند. در این فرآیند مواد افزودنی، آلاینده های داخلی و خارجی و مواد رنگی موجود در روغن طی روشهایی اصولی از روغن جدا شده و روغنی که حاصل می آید بسیار شبیه به روغن پایه تصفیه اول است.

اما در کشور ما به دلیل پرهزینه بودن روشهای اصولی تصفیه روغن از یک سو و نبود نظامهای مشخص جمع آوری و بازیافت روغنهای کارکردهاز سوی دیگر، عده ای به تصفیه غیر اصولی این روغنها پرداخته اند که محصولات این قبیل کارگاهها را به عنوان روغن تصفیه دوم و یا Second Hand Oil می شناسند.


گروه سورین مهام به عنوان یک تامین کننده و توزیع کننده بین المللی می تواند محصولات این بخش را اگر شما آن را تولید می کنید، از شما خریداری کند و هم اگر هم نیاز به این محصول دارید به شما ارائه دهد.

کارشناسان سورین مهام در تمامی پروسه در کنار شما هستند ، با خیال راحت می توانید از طرق زیر با کارشناسان سورین مهام تماس حاصل کرده و هرگونه سوالی دارید بپرسید تا کارشناسان سورین مهام به شما راهنمایی های لازم را ارائه دهند.

مشخصات فنی محصولات ارائه شده:

CST 180
PROPERTIESUNITRESULTTEST METHOD
Density@15°CKg/mᶾ990 maxASTM D1298
Kinematic viscosityCst180ASTM D445
Flash point°C60 minASTM D93
Pour point°C30ASTM D97
Carbon residue%m20ASTM D4530
Ash%m0.15ASTM D482
Water%1ASTM D95
Sulphur%m3ASTM D4294
VanadiumMg/kg500ASTM D1548
Aluminum & siliconMg/kg80ASTM D5184
Total sediment%m0.1ASTM D4870
Acid numberMg KOH/g3ASTM D664
CCAI-860-
CST 280
PROPERTIESUNITRESULTTEST METHOD
Density@15°CKg/mᶾ970 maxASTM D1298
Kinematic viscosity@50°CCst280 maxASTM D445
Viscosity [email protected]°CSec2500 maxCalculated
Pour point°C24 maxASTM D97
Flash point°C65 minASTM D93
Sulphur totalWt%3.5 maxASTM D1552
Carbon residue (conradson)Wt%15 maxASTM D189
AshWt%0.05 maxASTM D432
Water & sedimentVol%0.5 maxASTM D1796
Calorific value (higher)Mj/Kg41.8 minASTM D4868
CST 380
PROPERTIESUNITRESULTTEST METHOD
Density@15°CKg/mᶾ990 maxASTM D1298
Kinematic viscosity@50°CCst380 maxASTM D445
Pour point°C32 maxASTM D97
Flash point°C65 minASTM D93
Sulphur totalWt%3.5 maxASTM D1552
Carbon residue (conradson)Wt%15 maxASTM D189
AshWt%0.15 maxASTM D432
Water & sedimentVol%1.0 maxASTM D1796
Calorific value (higher)Mj/Kg41.8 minASTM D4868