روغن سوخته – Burned Oil

روغن سوخته یا کارکرده در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و طی یک نظام خاص به شرکت تولید کننده روغن بازگشته و دوباره تصفیه می شوند. در این فرآیند مواد افزودنی، آلاینده های داخلی و خارجی و مواد رنگی موجود در روغن طی روشهایی اصولی از روغن جدا شده و روغنی که حاصل می آید بسیار شبیه به روغن پایه تصفیه اول است.

اما در کشور ما به دلیل پرهزینه بودن روشهای اصولی تصفیه روغن از یک سو و نبود نظامهای مشخص جمع آوری و بازیافت روغنهای کارکردهاز سوی دیگر، عده ای به تصفیه غیر اصولی این روغنها پرداخته اند که محصولات این قبیل کارگاهها را به عنوان روغن تصفیه دوم و یا Second Hand Oil می شناسند.


گروه سورین مهام به عنوان یک تامین کننده و توزیع کننده بین المللی می تواند محصولات این بخش را اگر شما آن را تولید می کنید، از شما خریداری کند و هم اگر هم نیاز به این محصول دارید به شما ارائه دهد.

کارشناسان سورین مهام در تمامی پروسه در کنار شما هستند ، با خیال راحت می توانید از طرق زیر با کارشناسان سورین مهام تماس حاصل کرده و هرگونه سوالی دارید بپرسید تا کارشناسان سورین مهام به شما راهنمایی های لازم را ارائه دهند.

مشخصات فنی محصولات ارائه شده:

CST 180
[table id=12 /]
CST 280
[table id=13 /]
CST 380
[table id=14 /]