شرکت مدیریت واردات و صادرات

فرآیند واردات و صادرات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه ‌این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. ما در گروه سورین مهام تمامی قسمت های اصلی فرآیند واردات و صادرات را مدیریت می کنیم تا بدون هیچ مشکل قانونی ، شما بتوانید با خیالی راحت با دنیای بیرون در ارتباط باشید، بیزنس کنید و درآمد کسب کنید.

خدمات گروه توسعه و تجارت سورین مهام در حوزه شرکت مدیریت واردات و صادرات :

برنامه ریزی کلیه امور واردات کالا

سازماندهی نیروها و افراد سازمان جهت تسریع امور و تقسیم وظایف بر اساس استانداردهای هر فرآیند

ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و افراد دخیل در پروسه واردات کالا ، از بازرسین گرفته تا گمرک و ترخیص کالا و باربری به محل مورد نظر

کنترل و پایش دائمی تمامی مراحل جهت ایجاد یک رویه برای استفاده مجدد ( مدیریت دانش )

رفع مشکلات و موانع انتقال پول به ایران و ایجاد بستری مطمئن برای نقد کردن درآمد حاصل از صادرات کالا به کمک دفاتر متعدد در کشورهای همسایه