اولین گام برای صاحبان ایده و استارتاپ ها

سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار

...

خدمات گروه توسعه و تجارت سورین مهام در حوزه سرمایه گذاری در استارتاپ ها :

مشاوره و بررسی ایده های استارتاپی جهت تامین سرمایه لازم برای شروع به کار

مشارکت در طراحی و توسعه ایده های کسب و کار

مشاوره و ارزیابی پیش نیازهای متقاضی به منظور تهیه نسخه صادراتی مبتنی بر نیاز سنجی انجام شده

مشاوره عقد قراردادهای بین المللی، انجام نقل و انتقالات مالی، حمل و نقل بین المللی، بیمه و ضمانت نامه های صاداتی

اعلام ترکیب صادراتی و وارداتی کشورهای مختلف

ارائه تعرفه ورود کالا به کشورهای مختلف