ارسال رزومه و درخواست همکاری

گروه سورین مهام در زمینه های زیر از متقاضیان جویای کار استخدام انجام می دهد:

متخصص بازرگانی داخلی – سه نفر

متخصص بازرگانی خارجی – سه نفر

حسابدار – یک نفر

مترجم زبان انگلیسی – دو نفر