نام محصول

قیرهای امولسیونی

  • توضیحات 
  • انواع گرید
  • دانلود مشخصات فنی
توضیحات 

این فرآورده از اختلاط قیر و فاز آبی جهت مصارف گوناگون اعم از تك كت، پرایم كت، آسفالت سرد و ترمیم آسفالت تولید می شود كه در سه دسته بندی كاتیونیك، آنیونیك و خنثی بسته به نوع مصالح سنگی تقسیم بندی می شود كه با توجه به سرعت دوفاز شدن مخلوط، به چهار گروه سریع شكن، تند شكن، كند شكن و دیر شكن طبقه بندی می شود. این فرآورده مطابق با الزامات محیط زیست بوده و جایگزین مناسبی برای قیر های محلول می باشد..این واحد با ظرفیت تولید 200 تن در روز با بهره‌گیری از تكنولوژی روز اروپا طراحی و بهره‌برداری شده است.

انواع گرید
دانلود مشخصات فنی