نام محصول

قیر دمیده

  • توضیحات 
  • انواع گرید
  • دانلود مشخصات فنی
توضیحات 

قیرهای دمیده در فرآیندی حاصل از واكنش وكیوم باتوم و هوا در راكتورهای واحد قیر سازی تولید و با توجه به كنترل شرایط فرآیندی، در گریدهای مختلف تولید می‌شوند تقسيم بندی اين نوع قير بر اساس مشخصات فيزيكی اعم از درجه نفوذ پذيری، گرانروی و عملكرد قير در جاده انجام مي شود.

انواع گرید