بازرگانی

شرکت توسعه صنعت و تجارت سورین مهام


شامل منگنز، سنگ آهن، مس، روی و ...

شامل انواع میوه ها، برنج، میوه خشک، اسانس و طعم ها

سورین مهام ، نمایش تخصص و تعهد